Impresszum

  

Impresszum

A weboldal használatával a jelen szabályzatban leírt használati feltételek automatikusan elfogadottaknak tekintendők.

 

JOGI NYILATKOZAT

Jelen weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Anda Kft. A weboldal tartalma (termékinformációk, leírások, képek, kalkulátorok és minden egyéb információ) teljes körű szerzői jogvédelem alá esik. A weboldalon közzétett üzemeltetői tartalmak részben vagy teljes terjedelemben történő másodközlése, vagy harmadik fél által történő felhasználása csak a jogtulajdonos írásbeli engedélyével lehetséges.

Az Anda Kft. weboldalain megjelenő termékképek és logók az Anda Kft. tulajdonát képezik. Ezek a tartalmak az Anda Kft. partneri szerződéseinek megfelelően használhatók fel az Anda Kft. partnerei által. A termékképek és logók az Anda Kft. oldalairól a szerződött partnerek által letölthetőek, de azokon mindennemű változtatás csak az Anda Kft. előzetes, írásbeli engedélyével történhet.

 

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

Az Anda Kft.  weboldalait az Anda Kft. (a továbbiakban üzemeltető) működteti. Az Anda Kft. weboldalainak használatával valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat. Az Anda Kft. weboldalainak használata kizárólag ezen feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg oldalainkat!

 

Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy jelen felhasználási feltételeket és adatvédelmi irányelveket bármikor egyoldalúan módosítsa. Amennyiben a felhasználási és adatvédelmi feltételeit az üzemeltető a jövőben módosítja, a változásokat a weboldalon megfelelően közzéteszi és a módosításra a felhasználók figyelmét felhívja.

Az Anda Kft. weboldalai mindig pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért az üzemeltető felelősséget nem vállal. A webáruházban található képek mindegyike illusztráció!

Az Anda Kft. nem garantálja a weboldalain található funkciók zavartalan és hibamentes működését.

 

1. Felhasználási feltételek

A szolgáltatást az Anda Kft. nyújtja, mellyel kapcsolatban Ön megértette és elfogadja az alábbiakat: (a) a weboldalak látogatása ingyenes és személyes adatok megadása nem szükséges hozzá; (b) amennyiben regisztrálja magát a rendszeren, meg kell adnia egy érvényes e-mail címet, valamint egyéb személyes adatokat; (c) az Ön szerződéskötési képessége nem korlátozott.

 

2. Felhasználói magatartás

Ön beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja mások zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon személyiségi és egyéb jogainak megsértésére.

Az Anda Kft. weboldalainak használatával Ön beleegyezik abba, hogy a különböző weboldalakhoz tartozó az Anda Kft. által küldött belépési kódokat harmadik személynek nem adja át és nem ad alkalmat a belépési kóddal történő visszaélésre.

 

3. Jogosulatlan, nem megengedett felhasználói tevékenységek

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például – de nem kizárólagosan – az alábbiakat: (a) az Anda Kft. weboldalai bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése; (b) az Anda Kft. számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolási vagy behatolási kísérlet (hacking); (c) felhasználókról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve az e-mail címeket); (d) az Anda weboldalairól megszerzett anyagok publikálása; és (e) olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat az Anda Kft. támogatja vagy hagyta jóvá.

 

4. Kapcsolódó honlapok

Az üzemeltető weboldala tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok esetenként harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak. A kapcsolódó honlapokhoz az üzemeltető weboldala csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért.

 

5. Adatvédelem

Az üzemeltető tiszteletben tartja weblapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Az üzemeltető csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a felhasználó önkéntesen ad meg például kapcsolatfelvételkor, hírlevélre történő feliratkozáskor, vagy szakmai tanácsadás kérésekor. Az Ön adatait bizalmasan kezeljük az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info-törvény) előírásainak megfelelően és nem adjuk át harmadik félnek, sem kereskedelmi, sem nem kereskedelmi célra.

A felhasználó személyes adatainak kezelése a kapcsolatfelvétel/regisztráció törlésével szűnik meg. A felhasználó a kapcsolatfelvételének/regisztrációjának törlését a következő elérhetőségeken kérheti: info@anda.hu vagy Anda Kft. 7630 Pécs, Engel J. u. 13. postai címre küldött levélben.

 

6. A honlapon végzett webanalitika és cookie-k

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy az Anda Kft. weboldalainak látogatottsági méréséhez és látogatói viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics, Google Adwords és Google Remarketing programokat használja.

A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek, annak érdekében, hogy az oldalak személyre szabottak legyenek. A cookie-k a megnyitott webhelyek által létrehozott fájlok, amelyek információkat tárolnak, például a preferált nyelvet vagy a profiladatokat.

 

Az Anda Kft. weboldalaira látogatók engedélyezik az Anda Kft. részére a Google Analytics, Google Adwords és Google Remarketing programok használatát, és egyben hozzájárulnak felhasználói viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybevételéhez az Anda Kft. részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani. Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Google Analytics, Google Adwords és Google Remarketing programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az Info-törvény mindenkor hatályos rendelkezéseinek.

 

7. Hírlevél

A felhasználó adatai rögzítésével, vagy a hírlevélre feliratkozás funkció alkalmazásával az Anda Kft. hírlevelére feliratkozik, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott e-mail címre az Anda Kft. havi rendszerességgel reklám, termék- és egyéb információkat tartalmazó ajánlatot küldjön.

Az Anda Kft. weboldalain történő minden és bármely adatrögzítéssel a megadott e-mail címre hírlevél küldése történhet, a hírlevél küldéséhez a felhasználó az adatrögzítéssel hozzájárulását adja. A hírlevélre a felhasználók külön is feliratkozhatnak. A hírlevélről, a hírlevélben megjelenő linken keresztül lehet leiratkozni.

 

8. Jogkövetkezmények

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén az üzemeltető haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket.